top of page

Jsme to, jaké máme návyky.

Naučme se oči správně používat.  Cvičení pomohou vrátit čočkám jejich bývalou pružnost, mrkání dopraví do oči nejlepší oční kapky, které byly kdy vytvořeny a uvolněný krk a záda a oční okolí uvolní tepny dopravující do  očí a jeho orgánů kyslík.

Nejdůležitější je zapracovat cvičení do každodenního života.  Berme cvičení ne jako nutnost, ale jako zábavu  - chvilky cvičení jsou odpočinkem, chcete-li meditací. Cvičení nejen zlepší zrak, ale vylepší naše opravdové vidění v širším slova smyslu. Cvičení nám umožní přijímat pravdivěji svět a pomohou nám k vnímání našich vnitřních stavů. Stav těla i duše se projeví na vašem zraku. 

Dodejte vašim očím více okysličené krve. Uvědomte si, jaké máte držení těla. Můžete na tom pracovat v sedě, u počítače, při čekání ve frontě, na autobus, při chůzi. Uvolněné svaly zad a krční páteře umožní lepší zásobení krví mozeku a očí. Zde je jen pár cviků pro inspiraci:

Cvičení jsou zaměřená jak na relaxaci, tak ke stimulaci očních svalů, nervových drah i zrakovývh center mozku.

Anchor 1

Několik tipů pro cvičení.

Vždy  při provádění cvičení mějte na paměti, že cvičení slouží ke získání správných životních návyků, teprve jejich osvojení je podstatou přirozené péče o zrak.

Jste pořád při čtení textu uvolněni v obličeji, mrkáte a občas se zahledíte do dálky? 

Podrobné postupy najdete ve výše uvedené knize Meira Schneidera nebo je vás naučí lektoři. Na stránkách přibližujeme základní rady jak provádět cvičení a uvolňovat oči.

Uvolněte záda a krční páteř

Při práci vsedě mírně podsaďte pánev, zatáhněte ramena nejprve dozadu a pak dolů. Zasuňte bradu a vytáhněte se tak, jakoby někdo zvedal vaši hlavu za provázek upevněný v temeni. Stále uvolněně a hluboce dýchejte.

Ve stoje k tomu přidejte pozornost vašim chodidlům. Váha je rovnoměrně rozložena na

všechny prsty a vnější stranu chodidel.

Při chůzi se nepředklánějte ani nehrbte, myslete na správné postavení hlavy.

Jednoduché cvičení, které můžete provádět několikrát denně při přestávce v práci i doma:

  1. Svěste uvolněně hlavu až se brada dotkne hrudi, dýchejte uvolněně a pomalu a volně kružte hlavou na jednu stranu 10x a pak na druhou stranu 10x.

  2. Ve stoji uvolněné připažené paže spojte rukama před sebou tak, že propletete prsty dlaněmi vzhůru. Kružte spojenými pažemi na každou stranu 10x. Totéž opakujte s prsty propletenými dlaněmi dolů.

Mrkání

Zdravé oči mrkají zhruba 22 až 25x do minuty. Sval zajišťující mrkání je jeden z nejrychlejších svalů našeho těla.

  • Uvolněte obličej a mrkejte bez námahy, tak aby se nepohybovalo oční okolí.

  • Zkoušejte mrkat každým okem zvlášť.  Pokud to nejde, zavřete oči a jen si představujte, že mrká jedno oko a pak druhé.

  • Na mrkání myslete stále. Je to nejlepší relaxace pro oči. I během zlomku času, kdy oko překryje oční víčko, dojde k aktivaci svalů stahujících a roztahujících duhovku a okohybných svalů.

Dýchání

V každé možné chvíli myslete na uvolněné dýchání nejlépe nosem do břicha, prodlužte výdech i nádech a při tom mrkejte! Spojte uvolněné dýchání, mrkání a uvolněné přenášení pohledu..

Sunning

Sunning je speciální cvičení – sluneční lázeň. Dopřejte svým očím dotyk slunečních paprsků. Uvolněně vzpřímeně si stoupněte čelem ke slunci, zavřete lehce oči a otáčejte hlavou v rozsahu 180 stupňů na strany, doleva a doprava, tam a zpět. Uvolněně hluboce dýchejte.

Pokud to nepůjde v plném rozsahu a nemáte ještě dostatečně uvolněnou krční páteř, můžete si v konečné fázi otáčení pomoci natočením trupu. Toto cvičení provádějte kdykoliv denně. Když se vám podaří strávit cvičením 10 minut je to dobré, když více bude, to skvělé. Jakákoliv chvilka je však dobrá. Kromě samotného blahodárného účinku slunce naučíte vaši zornici se rychle opakovaně stahovat a roztahovat a chránit tak přirozeně oči při prudkém osvětlení. Cvičení stimuluje sítnici, aktivujete nervová spojení od fotoreceptorů sítnice do mozku a zároveň spojení z mozku k cilárním svalům. Cvičením se snižuje oční tlak, slouží tak jako prevence zeleného zákalu.

Palming

Vaše oči jsou v neustálém pohybu.Dokonce i ve spánku jsou pohyby očí velmi intenzivní. Proto je vědomá relaxace nezbytná pro kvalitní zrak.

Palming lze provádět kdekoliv u pracovního stolu. Usaďte se celou plochou hýždí na židli.Promněte si dlaně tak , aby se prohřály. Zavřete volně oči. Přiložte své dlaně k očím tak, aby zakryly oční jamky a nedotýkaly se zavřených očí, lokty svěšené dolů si opřete o deku, knihy, či relaxační polštářek, který jste si před tím položili na stůl před sebe. Poproste někoho, aby vám zkontroloval výšku podložení loktů. Hlava, krk a páteř by měly být v jedné přímce. Nejspíše vaše zavřené oči neuvidí tmu, ale nejrůznější světla, záblesky a podobně. Dobře relaxované oči vidí úplnou tmu. Představujte si, že jste ve tmě a zhluboka dýchejte. Toto cvičení provádějte po dobu nejméně 6 minut, teprve po této době se projeví relaxační účinek v neurologickém slova smyslu. Do té doby relaxujete jen okohybné svaly. Takový krátší palming lze vkládat mezi speciální oční cvičení jako relaxaci.

Hledění do dálky, uvolněné zaostřování

Hledění do dálky umožní vaši čočkám se zploštit a ciliárním svalům umožní uvolnění. Čočky ztrácejí svoji pružnost a oční svaly jsou strnulé z důvodu zátěže, kterou mají hleděním na krátké vzdálenosti a strnule do jednoho místa.

Můžeme hledět do přírody, ve městě na střechy, fasády domů. Dobrá je vzdálenost přes 40m. Najděte si v dálce 10 míst, která si prohlížejte. Přesouvejte pohled uvolněně a plynula z jednoho místa na další. Je-li jedním z míst např. strom, podívejte se na něj jako na celek, pak pohled přesunujte z kmene na větve a možná uvidíte jednotlivé listy. Když nerozpoznáte detaily, nevadí, vnímejte rozdílné odstíny a barvy koruny stromu. Každá kvalita zraku vám dá zajímavou informaci.

Pozorujte detaily

Rozhlížejte se kolem sebe a vědomě pozorujte detaily. Věnujte pozornost tvarům písmen, detailům materiálů, které vás obklopují, pozorujte květiny, vnímejte barvy, pozorujte odstíny, pozorujete detaily obličejů, prohlížejte si předměty kousek po kousku. Určitě uvidíte něco, co jste dříve neviděli.

Nosím brýle, čočky, jak na to?
bottom of page