Jak vznikají oční vady? 

Převažující příčinou je napětí.

Pro příklad použijeme myopii - krátkozrakost dnes nejčastější oční vadu. 

Ciliární svaly mají za úkol přizpůsobovat tvar oční čočky - akomodovat, tzn. zajistit aby dopadl obraz toho, na co oko hledí, přímo na sítnici, do místa nejjasnějšího viděn í- do fovey. Pokud toho oko nedosáhne,  vnímáme obraz jako rozostřený. Když jsou ciliární  svaly v napětí,  jasného obrazu zrak nedosáhne. Toto napětí, které se projeví strnulostí svalů si ani nemusíme neuvědomovat, stejně ke strnulosti dojde, když jsou tyto svaly přepracované, zejména z přemíry pohledu na blízko. Tomuto stavu se říká pseudomyopie.

Tato tendence může být i dědičná.

S rozostřeným zrakem navštívíte očního lékaře, který předepíše brýle a uvidíte skrze ně ostře. Podstatu zraku to však nezměnilo. Co se však stane, když se s brýlemi podíváte na blízko. Oční čočka  má před sebou další čočkou, která je v brýlích a obraz světla nedopadá na sítnici, nýbrž za ni.  Oční koule velice rychle zareaguje -  již v řádu minut se začne prodlužovat. A z pseudomyopie vzniká axiální myopie, což je stav, kdy je oční koule prodloužena.  A proces se opakuje - při pohledu do dálky opět paprsek nedopadne, kvůli neuvolněně pracujícím ciliárním svalům  a vzniká potřeba silnějších brýlí.

myopia progres.png