top of page

Jak vznikají oční vady? 

Převažující příčinou je napětí.

Pro příklad použijeme myopii – krátkozrakost, dnes nejčastější oční vadu. 

Ciliární svaly mají za úkol přizpůsobovat tvar oční čočky - akomodovat, tzn. zajistit, aby dopadl obraz toho, na co oko hledí, přímo na sítnici, do místa nejjasnějšího vidění - do fovey. Pokud toho oko nedosáhne,  vnímáme obraz jako rozostřený. Když jsou ciliární  svaly v napětí,  jasného obrazu zrak nedosáhne. Toto napětí, které se projeví strnulostí svalů, si ani nemusíme uvědomovat. Stejně ke ztrátě vitality dojde, když jsou tyto svaly přepracované, zejména z přemíry pohledu na blízko.

Tendence vedoucí k napětí mohou být i vrozené a proto se můžeme s oční vadou setkat i novorozenců.

Popíšeme jeden s možných případů -tzv. psyeudomyopii, která vzniká při únavě nebo napětí, které se projeví v funkci nejen očních svalů: s rozostřeným zrakem navštívíte očního lékaře, který předepíše brýle, a uvidíte skrze ně ostře. Podstatu zraku to však nezměnilo. Co se však stane, když se s brýlemi podíváte na blízko? Oční čočka  má před sebou další čočkou, která je v brýlích, a obraz světla nedopadá na sítnici, nýbrž za ni.  Oční koule velice rychle zareaguje -  již v řádu minut se začne prodlužovat. A z pseudomyopie vzniká axiální myopie, což je stav, kdy je oční koule prodloužena.  A proces se opakuje - při pohledu do dálky opět paprsek nedopadne, kvůli neuvolněně pracujícím ciliárním svalům,  a vzniká potřeba silnějších brýlí.

Někdy je jako příčina označována zkrácená nebo naopak prodloužená oční koule i kromě výše popsané pseudomyopie. Jako „příčina této příčiny“ je uváděn tlak vnějších okohybných svalů. Budeme- li pátrat po příčinách příčin do stále jemnějších fyziologických struktur, konečné materiální příčiny se nedopátráme. Nesmírné zjednodušení je, že příčinou (podle zkušeností klientů ochotných k sebereflexní terapii i zkušenosti vlastních)  je vždy emoční napětí, které se následně odráží v materiálních strukturách. Tím vypouštíme nesmírně komplikovaný kauzální řetězec a pracujeme s příčinou. Vzhledem k tomu, že možnost uvědomovat si a následně uvolňovat napětí (pomocí technik cvičení zraku a autoreflexní terapie ) má každý sám, mizí vztah subjekt (lékař nebo léčitel) a objekt (pacient nebo klient).  Samozřejmě je zde i terapeut, který však neléčí nýbrž nabízí – inspiruje klienta.  Tato praxe nevylučuje zásahy lékařů nebo aplikaci alternativních postupů, které pracují na různých úrovních materiálních struktur (od operace po bylinky). Cokoliv zavrhovat je škodlivé dogma.

myopia progres.png
bottom of page