top of page

Zapsaný spolek Zrak pro život vznikl v červenci 2016 za účelem šíření povědomí o možnostech zlepšení a kvality prevence zraku přirozeným způsobem. 

Spolek se podílí na návštěvě Meira Schneidera v Praze.

Připravujeme výrobu pomůcek

Dalším cílem je zajistit překlad a vydání knihy Janet Goodrich: How to improve your childś eyesight naturally.

Přivítáme jakoukoliv pomoc. 

bottom of page