top of page

workshop a přednáška pro skupiny a firmy

VISION FOR LIFE  –  ZÁSADY PŘIROZENÉHO ZRAKU – přednáška, workshop

únava očí je zásadní pro celkovou pracovní výkonnost zejména při práci s počítači, zhoršuje schopnost soustředění, může být příčinou chyb.  Nesprávná regenerace snižuje efektivitu odpočinku a výsledkem může být i dlouhodobá únava, zvýšená nemocnost a ztráta kreativity.

Zásady přirozeného vidění 

  • umožní vyšší soustředění v práci  

  • prodlouží svěžest, sníží únavu 

  • odstraní dlouhodobý pocit přetížení

  • naučí efektivnímu odpočinku během pracovních přestávek

 

Naučte se uvolněně pracovat a efektivně odpočívat!

Únava očí, pálení v oku, pocit suchého oka to jsou všechno nepříjemnosti, které potkají hodně těch, kteří intenzivně pracují s počítači. Tyto problémy způsobují celkovou únavu, snižují pracovní výkonnost a následně mohou mít i širší následky z důvodu velmi silné provázanosti procesu vidění s mozkovou činností.  Včasné rozpoznání nastupující únavy, ztráty koncentrace umožní včasné zařazení efektivní krátké regenerace, která v souhrnu zvýší krátkodobě i dlouhodobě pracovní výkonnost.

Zásady jsou velmi jednoduché, oči máte stále u sebe.  

Využívání zásad správného vidění, uvolnění a relaxace zrakového sytému mohou výrazně snížit jak únavu zrakového systému, pomohou pocitu celkové svěžesti a v neposlední řadě zabrání změnám zraku a působí i jako prevence pro stále častější oční choroby.

Computer vision syndrom  - změny zraku spojené s užíváním počítačů byl Asociací Amerických Optometristů již uznán jako diagnóza.

Možnosti jak se vyhnout takovým obtížím, jak si nezhoršovat zrak či jak se brýlí zbavit, se zabývá obor Natural Vision Improvement, který pomocí cvičení učí, jak si osvojit správné návyky užívání zraku.  Je zcela obvyklé, že Vás zubní lékař učí správně čistit chrup, fyzioterapeut správnému držení těla a pohybu, odborníci na výživu doporučují správnou stravu.

Nautural Vision Improvement Vás učí správně užívat orgán, přes který přichází do mozku téměř 90% veškerých informací.

Seznámíte se s metodou, kterou vyvinul MUDr. Wiliam Bates, americký oční lékař. Jeho práci využívá celé řada naturálních oftalmologů a se skvělým výsledky ji rozvinul Meir Schneider PhD, LMT, který léčí zrakové vady včetně těžkých po celém světě. Vede vlastní školu School for Self Heeling v San Franciscu a přednáší po celé planetě. Jeho metoda rozvíjí proces vidění, posiluje oči komplexním způsobem pomocí stimulace fotoreceptorů jak pro centrální vidění, tak periferní vidění, zlepší adaptabilitu na rozdílné světelné podmínky, vyladí výkonnost obou očí do rovnováhy a naučí oči dobře spolupracovat. Základními principy jsou stimulace a relaxace. Oči budou pracovat lehce a uvolněně a dobře spolupracovat s centry mozku zodpovědnými za zpracování zrakové informace.

Viditelné výsledky pocítíte už po několika cvičeních, zásady jsou až překvapivě jednoduché, nároky na čas minimální a materiální požadavky prakticky nulové. Když si osvojíte zásady přirozeného vidění, výrazně prodloužíte svoji výkonnost, snížíte oční únavu a nemusíte se obávat, že změny zraku spojené s věkem dorazí brzy. Máte-li  oční vadu, zjistíte, že změny zraku lze zastavit i zvrátit a to i případě, že máte oční vadu již od dětství.

přednáška   (60 - 120 min)  spojenou s malým praktickým cvičením, kdy budete moci pocítit zlepšení zraku 

workshop  jeden až dva bloky po ca 2,5 až 3 hodinách 

Cvičení jsou zábavná a velmi relaxační. Během workshopu se naučíte navíc jednoduchá cvičení kompenzující jednostranné sezení u pracovního stolu nebo v autě pro uvolnění krku, šíje, zad a bederní páteře a prevence problémů s karpálními kanálky zápěstí.

 Ve workshopu je kladen důraz na bezprostřední propojení teorie a praktických cvičení. Podle dosavadních ohlasů již uskutečněných akcí prakticky všichni na vlastní oči pocítí zlepšení zraku, uvolnění a relaxaci nejen zrakového systému.

Chtěla bych  touto cestou moc poděkovat panu Krátkému za úžasný zážitek naší firemní akce. Strávili jsme s ním  příjemné odpoledne a byli velmi mile překvapeni odborností přednášky, interaktivní náplní a praktickým cvičením. Velká vstřícnost a trpělivost při zodpovídání našich všetečných dotazů dokazuje jeho profesionální přístup. Ještě jednou moc děkuji a přeji hodně spokojených návštěvníků, takových, jako jsme byli my ....

Ilona Tauschová, Česká spořitelna, a.s.

Přednáška je optimální do počtu 25 účastníku, workshop do počtu ca 15 účastníků.

Cena je vždy dohodou orientačně 1500,- Kč za přednášku

2500,- až 4500,- Kč za workshop. Pro neziskové organizace účtujeme jen náklady. 

bottom of page