top of page

Zásady zdravého zraku

Příčinou zrakových vad je v naprosté většině napětí a to i tzv. dědičných vad

Pokud budete pečovat o svůj zrak, neuvidíte  jen lépe, budete se lépe cítit fyzicky i duševně. Držím se 9 základních zásad Meiera Schneidera, které společně a propojeně podílí na zdravém zraku.

  1. Hluboká relaxace zrakového systému                                                        Zrakový sytém bývá přetížen. Podstatou zrakových vad je napětí. Většinou jsou činnosti v moderní době a to včetně času k odpočinku doprovázeny vysokou aktivitu nervového systému. Skutečná relaxace umožní zbavit se napětí a poskytnout zrakovému systému tolik potřebné uvolnění. Naučit se uvolněně mrkat dokáže nečekané.

  2. Správné přizpůsobení světelným podmínkám                                            Oči jsou vybaveny mechanizmy, které umožňují očím dobré výsledky za rozdílných světelných podmínek.  Zornice se ve zdravých očích stahují i roztahují podle množství světla.  Zvýšená citlivost na světlo, nadužívání slunečních brýlí, práce s počítači a světelný smog našich měst  v noci jsou důvody, proč mohou oči hůře vykonávat svoji práci  a tak zhoršují kvalitu vidění  a mohou vést i k závažným onemocněním zraku.  

  3. Pohled do dálky                                                                                                 Zrak byl stvořen k převažujícímu pohledu do dálky. V současnosti často trpí zrak přemírou pohledu na blízko. Výsledkem přetížení je strnulost a napětí, které vytváří možnost vývoje krátkozrakost - která je epidemií zasahující  i  děti. Umožnit zraku opět uvolněný pohled do dálky je nejlepší prevence.

  4. Pozorování detailů                                                                                            Obnovením přirozené zvědavosti, uvolněnosti zraku při přenášení pohledu vědomě z detailu na detail se rozvíjí centrální (foveální)  vidění. Strnulost a z ní vyplývající následné přetížení vede ke zhoršení kvality vidění a může generovat choroby sítnice a její části odpovědné za centrální vidění  - makuly. Správnými návyky lze přirozenou schopnost jasného zraku obnovit i vylepšit bez potřeby nákladných technických opatření. 

  5. Periferní vidění                                                                                          Napětím, které si sami vytváříme, zaměřením (zůžením pohledu), prací s počítači a chytrými telefony, nošením brýlí jak dioptrických tak slunečních přestáváme vnímat periferní vidění. Ubývá podnětů, které aktivují periferní vidění zejména v pohybu. Stejně tak i nedostatkem pobytu ve tmě nebo šeru  vyřazujeme užívání fotoreceptorů odpovědných za periferní vidění a vidění ve tmě - tyčinek. Probudíme-li opět tyto fotoreceptory k činnosti – kvalita našeho zraku se zvýší.

  6.  Vyvážená funkce každého oka                                                            Naprostá většina lidí má rozdílnou kvalitu vidění pravého a levého oka a to jak na dálku, tak na blízko. Posílíme-li slabší oko, může více pracovat ve prospěch celku, zvýšíme tím výkonnost zraku a oddálíme únavu očí.

  7. Vyvážená spolupráce obou oči zároveň                                                           Je důležité, aby obě oči pracovaly koordinovaně, dosahovaly uvolněné oční fůze, aby jedno z očí nepracovalo na úkor druhého, případně se práci vyhýbalo. I to lze oči znovu naučit jednoduchými úkony. 

  8. Správná spolupráce očí a těla                                                              Uvolněné obličejové svaly, správné dýchání, dobré držení těla, správná chůze – to vše výrazně ovlivňuje náš zrak. Únava a bolesti zad nepříznivě ovlivňují zrakové schopnosti včetně tvorby slz

  9. Dostatek krve do zrakového systému                                                         Zrak je poměrně jedním z největších spotřebitelů kyslíku v těla Dostatečný přívod krve do zrakového orgánu a mozku jako celku je zásadní pro zdravý zrak. Zanedbání této zásady vede ke zvýšenému riziku  závažných očních chorob zejména glaukomu. Oční nemoci a zejména glaukom - zelený zákal, je téměř vždy doprovázen ztuhlostí krční a hrudní páteře - přívod krve výrazně napomáhá zlepšení stavu. 

Použití a zapracování zásad do životních návyků umožní využívat zrakový systém v plném rozsahu, předchází oční a duševní únavě a stresu, umožní si uchovat pracovní výkonnost jak během dne, tak i dlouhodobě.  Správné návyky jsou nejlepší prevencí pro běžné přetížení očí vyplývající z požadavků a možností moderní doby a následné změny refrakce – krátkozrakost, dalekozrakost, změny vidění spojené s věkem (presbyopie), astigmatismus, také mohou řešit tupozrakost, šilhání, syndrom suchého oka. Jsou prevencí i pro oční choroby jako je zelený a šedý zákal i další.  Pomocí zásad lze vrátit zrak do původního stavu či ho alespoň výrazně vylepšit.

bottom of page