Dobrý zrak bez brýlí 

intenzivní workshop v MC Jince

28/3/2020  sobota   9:00 – 13:00 hodin

zaměřeno na prevenci a  pomoc při potížích a onemocněních zraku

Osvojíte si základy  přirozeného  vidění   

1.Hluboká relaxace zrakového systému

2.Správné přizpůsobení světelným podmínkám

3.Hledění do dálky

4.Pozorování detailů

5.Rozvinuté periferní vidění

6.Vyvážená funkce každého oka   

7.Vyvážená spolupráce obou oči

8.Správná spolupráce očí a těla

9.Dostatek krve do zrakového systému

 Cena 600,-  Kč

Naučte se používat oči zdravě!

Další informace:

PaedDr. Luděk Krátký,  tel.: 603553791,  

Katka Dendysová,  tel.: 773209123 ,  www.azted.cz

na kurz naváže     pokračovací kurz 

vhodný pro všechny účastníky minulých kurzů  duben 2020 termín bude upřesněn 

dopolední workshop v Hejnickém klášteře s rámci víkendového programu

neděle 18/4/2020 od 9 hodin

informace                  zu.jezkova@gmail.com

základy přirozeného zraku 

pořádá  Dům jógy  Příbram termín bude upřesněn

  

dopoledne pro zdravý zrak. Seznámíte se se základy přirozeného zraku. Dopoledne bude věnováno jak zrakovým vadám, tak i tomu, jak předcházet zhoršení zraku či vzniku očních chorob.

Přihlášky https://dumjogypribram.cz

Pro další informace užijte kontaktní formulář

nabídka kurzů

Dobrý zrak bez brýlí 

Základy  přirozeného  vidění  - 6 hodinový  intenzivní workshop pro 6 až 12 osob.  

Naučte se používat oči zdravě! Pro správnou funkci zrakového  systému  ( oko -  mozek -  tělo ) je důležité užívání těchto základních zásad:

1.Hluboká relaxace zrakového systému

2.Správné přizpůsobení světelným podmínkám

3.Hledění do dálky

4.Pozorování detailů

5.Rozvinuté periferní vidění

6.Vyvážená funkce každého oka   

7.Vyvážená spolupráce obou oči

8.Správná spolupráce očí a těla

9.Dostatek krve do zrakového systému

 

Použití a zapracování zásad do životních návyků umožní využívat zrakový systém v plném rozsahu, předchází oční a duševní únavě a stresu, umožní si uchovat pracovní výkonnost jak během dne, tak i dlouhodobě.  Správné návyky jsou nejlepší prevencí pro běžné přetížení očí vyplývající z požadavků a možností moderní doby a následné změny refrakce – krátkozrakost, dalekozrakost, změny vidění spojené s věkem (presbyopie), astigmatismus, také mohou řešit tupozrakost, šilhání, syndrom suchého oka. Jsou prevencí i pro oční choroby jako je zelený a šedý zákal i další.  Pomocí zásad lze vrátit zrak do původního stavu či ho alespoň výrazně vylepšit.

Seznámíte se s tím, jak aplikovat zásady přirozeného vidění do běžného života, naučíte se základní cvičení.  Na workshopu začnete se zlepšováním svého zraku a zásady budete moci užívat v běžném životě jak v zaměstnání, tak i doma. Seznámíte se s pomůckami,  které se užívají pro zlepšení zraku  a základní sadu si odnesete domů.

Kurz je určen nejen pro zájemce s očními problémy. Pomůže taktéž jako prevence, která umožní předejít očním problémům nastávajícím často v pozdějším věku.

Rozhodujete se, zda jít na laserovou operaci? Zkuste cvičení a uvidíte zda uvidíte.

Na kurzy je potřeba pohodlné oblečení, karimatka nebo deka na cvičení a pro ty, kteří nosí kontaktní čočky, doporučujeme brýle, neboť cvičení se provádějí bez brýlí či čoček. Cvičit budeme i venku.

Cena 980,-  Kč/osoba

Termín i mimo vypsané kurzy po dohodě.

Kurz je možno uspořádat i ve vašich prostorách , místnost s dobrým přirozeným osvětlením a v blízkosti prostor na venkovní cvičení - park, hřiště, louka apod.

Na kurz naváže jeho pokračování

Pokračovací kurz 

pokračovací kurz pro rozvoj přirozeného  vidění  - intenzivní workshop pro 6 až 12 osob.

kurz je určen k prohloubení znalostí a procvičování dovedností získaných v prvním kurzu -  správné provádění cvičení, další cvičení  rozvíjející zásady přirozeného vidění, větší pozornost bude věnována vzájemnému vztahu těla a zrakového systému, otevřeme otázku psychosomatiky očních vad a zejména se budeme učit cvičení pro jednotlivé oční vady.

Kurz je určen pro absolventy první kurzu nebo případně pro ty, kteří mají základní znalosti z z jiných zdrojů.

Na kurzy je potřeba pohodlné oblečení, karimatka nebo deka na cvičení a pro ty, kteří nosí kontaktní čočky, doporučujeme brýle, neboť cvičení se provádějí bez brýlí či čoček. Cvičit budeme i venku.

Termín i mimo vypsané kurzy po dohodě.

Další informace a objednání

Dobrý zrak s počítačem

Zásady přirozeného vidění při práci s počítači, chytrými telefony a tablety v zaměstnání i doma.

3 až 6 hodinový pracovní seminář

Osoby, které pracují denně déle než 3 hodiny s počítačem, případně u nich převažují činnosti, při kterých je užíván zrak k pohledu na blízko, jsou z 90% ohroženy opakovaným přetížením očí, které může dlouhodobě vést ke změnám zraku,  únavě bolestem zad krku a hlavy.

 Stručně se zmámíte se zásadami přirozeného vidění, jak umístit počítač, jak relaxovat během práce i po práci, naučíte se jednoduchá cvičení.  Naučíte se jak účinně předcházet  přetížení oči, snížíte duševní  únavu a kurz vám pomůže vyvarovat se bolestí zad a krční páteře  spojené  s častým užíváním počítače.   

Poznatky lze účinně přenést i do domácnosti a na děti, které jsou ohroženy užíváním chytrých telefonů. V zemích, kde je užívání chytrých telefonů a počítačů nejrozšířenější,  je riziko krátkozrakosti u dětí a dospívajících přes 80%. 

(Na seminář  je třeba karimatka nebo deka na cvičení a pro ty, kteří  nosí kontaktní čočky doporučujeme brýle, neboť cvičení se provádějí bez brýlí či čoček, pracovat budeme i venku.) 

 

Workshop pro skupiny  6 – 12 osob

Možnost uspořádat v místě podle vašich požadavků, v hotelu Resort Equitana Martinice, případně v Dobříši nebo Praze -  termín po dohodě, 

Další informace a objednání

individuální konzultace a cvičení

vhodná pro ty, kteří upřednostňují individuální přístup. V rámci konzultace budete  podle potřeb a zájmu seznámeni se základy správného vidění,  vysvětlíme si principy cvičení,  jejich správné provedení. Nastavíme vhodná cvičení pro konkrétní problém. Probereme, jak zapracovat zásady správného vidění do běžného života, kdy a jak cvičit i během dne podle vašeho pracovního zatížení a rozvrhu dne.  Vše si vyzkoušíte v praxi.  Naučíte se oči i záda a krční páteř uvolnit, ukážeme se jednoduché masáže pro uvolnění očí. Budeme pracovat v místnosti i venku.

Délka konzultace je  1,5 až 2 hodiny a doporučený počet konzultací podle problému jsou dvě až tři setkání.  

V rámci konzultace je možnost získat pomůcky pro cvičení, základní materiály a rozpis cvičení si odnesete domů.

Na následných konzultacích probereme vaše zkušenosti s cvičením, zopakujeme a zkontrolujeme správné provádění cvičení a přidáme další tak,aby vše bylo dobře zažité a bez stresu. Dozvíte se další poznatky o přirozeném vidění.

Na konzultace je vhodné se dostavit s brýlemi, nikoli s kontaktními čočkami, protože pracovat budeme převážně bez zrakových pomůcek. 

Cena za hodinu je 350,- Kč za hodinu

v individuálních případech je možnost po dohodě provést konzultaci u klienta

další informace a objednání

cvičení a konzultace pro děti

Cvičení a konzultace je určena primárně pro nápravu vad u vašich dětí. Cvičení je zaměřeno na to, zlepšit zrak hravou formou podle věku a zaměření vašeho dítěte.  Rodičům a dítěti přiměřeně podle věku a stupně vývoje stupně vysvětlím základy správného vidění a nastavíme sestavu cvičení pro konkrétní problém a to tak aby se jednalo pokud možno o hru a zábavu, protože jen tak lze dosáhnout dobrých výsledků.  Vždy je nejlepší, když cvičit budou i rodiče, případně doma i sourozenci. Prostřednictvím cvičení lze vylepšit koordinaci očí i těla, rozvíjejí schopnost se soustředit i uvolnit.

Cvičení ve spolupráci s rodiči a samotnými dětmi modifikujeme tak aby odpovídali schopnostem a děti bavily. Mnohé cviky pomohou nejen dětem, ale i rodičům.

Optimální počet setkání jsou tři. Následovat mohou praktická cvičení s lektorem, kdy budeme cvičit vždy formou hry.  

Cena konzultace pro rodiče s dítětem je 350,- Kč/hod , cena za praktické cvičení 250,- Kč/hod 

v individuálních případech je možnost po dohodě provést konzultaci u klienta

další informace a objednání

lekce pro školy

Pro pedagogy škol a školek jsou konzultace zaměřené na prevenci zraku zdarma. Cílem je seznámit pedagogy se zásadami správného vidění,  možnostmi prevence zrakových vad u dětí, příklady cvičení pro děti i dospělé. Pro pedagogy škol a školek jsou konzultace zaměřené na prevenci zraku dětí zdarma (pouze úhrada cestovného) .

další informace a objednání

 
 
 

2019

22. - 23.3.  Židlochovice Robertova vila

Ve spolupráci  s MC Robátko proběhnou opět kurzy.  Oproti minule, kdy byl hlavní dětský workshop plánujeme:

22.3. pátek odpoledne zrakových her pro děti školního věku  - pátek 22.3.  začátek 14.45.  - 17h 

300Kč

pátek  večer od 18.30. setkání pro rodiče dětí každého věku -jak pracovat na přirozeném zlepšení zraku  -  zásady pro všechny zrakové vady, včetně šilhání tupozrakosti, nedostatečné fůze, astigmatismu i pro ty, kteří cítí, že děti tráví příliš mnoho času u mobilních telefonů.

150 Kč

v sobotu 23.3. kurz pro dospělé    9.30. - 16hod  

Dobrý zrak bez brýlí 

Základy  přirozeného  vidění  - 6 hodinový  intenzivní workshop  

Naučte se používat oči zdravě! Už během kurzu uvidíte výsledky! Pro správnou funkci zrakového  systému  ( oko -  mozek -  tělo ) je důležité si osvojit zásady zdravého zraku.

Užíváním zásad v životě umožníte  využívat zrakový systém v plném rozsahu, předejdete oční a duševní únavě a stresu a uchováte si  pracovní výkonnost jak během dne, tak i dlouhodobě.  Správné návyky jsou nejlepší prevencí pro běžné přetížení očí vyplývající z požadavků a možností moderní doby a následné změny refrakce – krátkozrakost, dalekozrakost, změny vidění spojené s věkem (presbyopie), astigmatismus, také mohou řešit tupozrakost, šilhání, syndrom suchého oka. Jsou prevencí i pro oční choroby jako je zelený a šedý zákal i další.  Pomocí zásad lze vrátit zrak do původního stavu či ho alespoň výrazně vylepšit.  Seznámíte se s tím, jak aplikovat zásady přirozeného vidění do běžného života, naučíte se základní cvičení.  Na workshopu začnete se zlepšováním svého zraku a zásady budete moci užívat v běžném životě jak v zaměstnání, tak i doma. Seznámíte se s pomůckami,  které se užívají pro zlepšení zraku  a základní sadu si odnesete domů.

Kurz je určen nejen pro zájemce s očními problémy. Pomůže taktéž jako prevence, která umožní předejít očním problémům nastávajícím často v pozdějším věku.

Rozhodujete se, zda jít na laserovou operaci? Zkuste cvičení a uvidíte zda uvidíte.

Na kurzy je potřeba pohodlné oblečení, karimatka nebo deka na cvičení a pro ty, kteří nosí kontaktní čočky, doporučujeme brýle, neboť cvičení se provádějí bez brýlí či čoček. Cvičit budeme i venku.

Účastnický poplatek 1000 Kč na místě

Přihlášky prostřednictvím kontaktního formuláře 

pravidelné cvičení pro lepší zrak  pro dospělé - pořádá  Dům jógy v Příbrami

pravidelné otevření lekce budou určeny pro všechny, kteří se chtějí naučit cvičení a relaxační techniky pro běžné oční vady. Budeme se věnovat nejen jednotlivým složkám zraku jako je centrální (foveální vidění), periferní vidění, vyvážené funkci obou očí, spolupráci očí jako párového orgánu ale taktéž technikám uvolněného zraku, celkové relaxaci zraku a uvolňovacím cvičením celého těla.  Cvičení je vhodné jak pro ty, kteří chtějí svým očím věnovat zaslouženou pozornost aniž by pociťovali změny zraku, pro ty, kteří již cítí, že se zrak horší, a chtějí se vyhnout návštěvě optika a samozřejmě pro ty, kteří již brýle nosí. Velmi doporučuji pro zájemce, kterým se začíná rozvíjet či již je rozvinuta oční choroba - glaukom, šedý zákal, poruchy funkce sítnice, mají tupozrakost či šilhání.

pravidelné dětské cvičení pro lepší zrak  - předškoláci i školáci  - pořádá  Dům jógy v Příbrami

Vrátili jste se s návštěvy očního lékaře s předpise na brýle? Víte, že děti velmi často na oční kontrole vidí hůře? Cesta k brýlím na zbytek života je otevřena.

Pro děti a rodiče, kteří připouštějí, že brýle nejsou jediná možnost je určené pravidelné cvičení přirozeného zlepšování zraku..

Lekce jsou určeny nejen pro ty děti, které nosí brýle ale i šilhají nebo  jsou tupozraké, případně pokud mají problém s dosažením fúze (spojený obraz z obou očí).   Budeme si hrát hry, které napomáhají uvolněnému vidění, rozvíjejí komplexně zrakové funkce, naučíme se i odpočívat. Rozvineme všechny přirozené schopnosti, které má každý dětský zrak.      

Připravujeme i kurzy v Resortu Equitana  - nabídka pro firmy

máte  - li zájem o termíny budoucích kurzů, napište prosím, o jaký kurz máte zájem a budete včas informování

kurz Computer Vision Syndrome bude vypsán podle zájmu  -  uvažované místo Dobříš nebo Praha, Prosím  pokud máte zájem, kontaktujte nás

 

© 2016 Zrak pro život, z.s.

  • Facebook Social Icon