Dobrý zrak bez brýlí 

intenzivní workshop v MC Jince

20/8/2020  čtvrtek,   od 15.30 hodin

10/10/2020 sobota   9  - 13 hodin

zaměřeno na prevenci a  pomoc při potížích a onemocněních zraku

Osvojíte si základy  přirozeného  vidění   

1.Hluboká relaxace zrakového systému

2.Správné přizpůsobení světelným podmínkám

3.Hledění do dálky

4.Pozorování detailů

5.Rozvinuté periferní vidění

6.Vyvážená funkce každého oka   

7.Vyvážená spolupráce obou oči

8.Správná spolupráce očí a těla

9.Dostatek krve do zrakového systému

 Cena 600,-  Kč

Naučte se používat oči zdravě!

Další informace:

PaedDr. Luděk Krátký,  tel.: 603553791,  

přihlášky: Katka Dendysová,  tel.: 773209123 ,  www.azted.cz

na kurz naváže     pokračovací kurz 

vhodný pro všechny účastníky minulých kurzů 

22/10/2020   čtvrtek od 15.30 hodin

rozvinutí dalších možnosti a cvičení na základě zkušeností účastníků předchozích kurzů, praxe pro jednotlivé diagnozy 

Kurz je i pro ty, kteří neabsolvovali základní kurz ale pracují se zrakem individuálně

PaedDr. Luděk Krátký,  tel.: 603553791,  

přihlášky: Katka Dendysová,  tel.: 773209123 ,  www.azted.cz

dopolední workshop v Hejnickém klášteře s rámci víkendového programu   - odložen na neurčito

informace                  zu.jezkova@gmail.com

základy přirozeného zraku 

pořádá  Dům jógy  Příbram termín bude upřesněn

  

dopoledne pro zdravý zrak. Seznámíte se se základy přirozeného zraku. Dopoledne bude věnováno jak zrakovým vadám, tak i tomu, jak předcházet zhoršení zraku či vzniku očních chorob.

Přihlášky https://dumjogypribram.cz

Pro další informace užijte kontaktní formulář

nabídka kurzů

Dobrý zrak bez brýlí 

Základy  přirozeného  vidění  - 6 hodinový  intenzivní workshop pro 6 až 12 osob.  

Naučte se používat oči zdravě! Pro správnou funkci zrakového  systému  ( oko -  mozek -  tělo ) je důležité užívání těchto základních zásad:

1.Hluboká relaxace zrakového systému

2.Správné přizpůsobení světelným podmínkám

3.Hledění do dálky

4.Pozorování detailů

5.Rozvinuté periferní vidění

6.Vyvážená funkce každého oka   

7.Vyvážená spolupráce obou oči

8.Správná spolupráce očí a těla

9.Dostatek krve do zrakového systému

 

Použití a zapracování zásad do životních návyků umožní využívat zrakový systém v plném rozsahu, předchází oční a duševní únavě a stresu, umožní si uchovat pracovní výkonnost jak během dne, tak i dlouhodobě.  Správné návyky jsou nejlepší prevencí pro běžné přetížení očí vyplývající z požadavků a možností moderní doby a následné změny refrakce – krátkozrakost, dalekozrakost, změny vidění spojené s věkem (presbyopie), astigmatismus, také mohou řešit tupozrakost, šilhání, syndrom suchého oka. Jsou prevencí i pro oční choroby jako je zelený a šedý zákal i další.  Pomocí zásad lze vrátit zrak do původního stavu či ho alespoň výrazně vylepšit.

Seznámíte se s tím, jak aplikovat zásady přirozeného vidění do běžného života, naučíte se základní cvičení.  Na workshopu začnete se zlepšováním svého zraku a zásady budete moci užívat v běžném životě jak v zaměstnání, tak i doma. Seznámíte se s pomůckami,  které se užívají pro zlepšení zraku  a základní sadu si odnesete domů.

Kurz je určen nejen pro zájemce s očními problémy. Pomůže taktéž jako prevence, která umožní předejít očním problémům nastávajícím často v pozdějším věku.

Rozhodujete se, zda jít na laserovou operaci? Zkuste cvičení a uvidíte zda uvidíte.

Na kurzy je potřeba pohodlné oblečení, karimatka nebo deka na cvičení a pro ty, kteří nosí kontaktní čočky, doporučujeme brýle, neboť cvičení se provádějí bez brýlí či čoček. Cvičit budeme i venku.

Cena 980,-  Kč/osoba

Termín i mimo vypsané kurzy po dohodě.

Kurz je možno uspořádat i ve vašich prostorách , místnost s dobrým přirozeným osvětlením a v blízkosti prostor na venkovní cvičení - park, hřiště, louka apod.

Na kurz naváže jeho pokračování

Pokračovací kurz 

pokračovací kurz pro rozvoj přirozeného  vidění  - intenzivní workshop pro 6 až 12 osob.

kurz je určen k prohloubení znalostí a procvičování dovedností získaných v prvním kurzu -  správné provádění cvičení, další cvičení  rozvíjející zásady přirozeného vidění, větší pozornost bude věnována vzájemnému vztahu těla a zrakového systému, otevřeme otázku psychosomatiky očních vad a zejména se budeme učit cvičení pro jednotlivé oční vady.

Kurz je určen pro absolventy první kurzu nebo případně pro ty, kteří mají základní znalosti z z jiných zdrojů.

Na kurzy je potřeba pohodlné oblečení, karimatka nebo deka na cvičení a pro ty, kteří nosí kontaktní čočky, doporučujeme brýle, neboť cvičení se provádějí bez brýlí či čoček. Cvičit budeme i venku.

Termín i mimo vypsané kurzy po dohodě.

Další informace a objednání

Dobrý zrak s počítačem

Zásady přirozeného vidění při práci s počítači, chytrými telefony a tablety v zaměstnání i doma.

3 až 6 hodinový pracovní seminář

Osoby, které pracují denně déle než 3 hodiny s počítačem, případně u nich převažují činnosti, při kterých je užíván zrak k pohledu na blízko, jsou z 90% ohroženy opakovaným přetížením očí, které může dlouhodobě vést ke změnám zraku,  únavě bolestem zad krku a hlavy.

 Stručně se zmámíte se zásadami přirozeného vidění, jak umístit počítač, jak relaxovat během práce i po práci, naučíte se jednoduchá cvičení.  Naučíte se jak účinně předcházet  přetížení oči, snížíte duševní  únavu a kurz vám pomůže vyvarovat se bolestí zad a krční páteře  spojené  s častým užíváním počítače.   

Poznatky lze účinně přenést i do domácnosti a na děti, které jsou ohroženy užíváním chytrých telefonů. V zemích, kde je užívání chytrých telefonů a počítačů nejrozšířenější,  je riziko krátkozrakosti u dětí a dospívajících přes 80%. 

(Na seminář  je třeba karimatka nebo deka na cvičení a pro ty, kteří  nosí kontaktní čočky doporučujeme brýle, neboť cvičení se provádějí bez brýlí či čoček, pracovat budeme i venku.) 

 

Workshop pro skupiny  6 – 12 osob

Možnost uspořádat v místě podle vašich požadavků, v hotelu Resort Equitana Martinice, případně v Dobříši nebo Praze -  termín po dohodě, 

Další informace a objednání

individuální konzultace a cvičení

vhodná pro ty, kteří upřednostňují individuální přístup. V rámci konzultace budete  podle potřeb a zájmu seznámeni se základy správného vidění,  vysvětlíme si principy cvičení,  jejich správné provedení. Nastavíme vhodná cvičení pro konkrétní problém. Probereme, jak zapracovat zásady správného vidění do běžného života, kdy a jak cvičit i během dne podle vašeho pracovního zatížení a rozvrhu dne.  Vše si vyzkoušíte v praxi.  Naučíte se oči i záda a krční páteř uvolnit, ukážeme se jednoduché masáže pro uvolnění očí. Budeme pracovat v místnosti i venku.

Délka konzultace je  1,5 až 2 hodiny a doporučený počet konzultací podle problému jsou dvě až tři setkání.  

V rámci konzultace je možnost získat pomůcky pro cvičení, základní materiály a rozpis cvičení si odnesete domů.

Na následných konzultacích probereme vaše zkušenosti s cvičením, zopakujeme a zkontrolujeme správné provádění cvičení a přidáme další tak,aby vše bylo dobře zažité a bez stresu. Dozvíte se další poznatky o přirozeném vidění.

Na konzultace je vhodné se dostavit s brýlemi, nikoli s kontaktními čočkami, protože pracovat budeme převážně bez zrakových pomůcek. 

Cena za hodinu je 350,- Kč za hodinu

v individuálních případech je možnost po dohodě provést konzultaci u klienta

další informace a objednání

DSC00034.JPG
DSC00036.JPG

cvičení a konzultace pro děti

Cvičení a konzultace je určena primárně pro nápravu vad u vašich dětí. Cvičení je zaměřeno na to, zlepšit zrak hravou formou podle věku a zaměření vašeho dítěte.  Rodičům a dítěti přiměřeně podle věku a stupně vývoje stupně vysvětlím základy správného vidění a nastavíme sestavu cvičení pro konkrétní problém a to tak aby se jednalo pokud možno o hru a zábavu, protože jen tak lze dosáhnout dobrých výsledků.  Vždy je nejlepší, když cvičit budou i rodiče, případně doma i sourozenci. Prostřednictvím cvičení lze vylepšit koordinaci očí i těla, rozvíjejí schopnost se soustředit i uvolnit.

Cvičení ve spolupráci s rodiči a samotnými dětmi modifikujeme tak aby odpovídali schopnostem a děti bavily. Mnohé cviky pomohou nejen dětem, ale i rodičům.

Optimální počet setkání jsou tři. Následovat mohou praktická cvičení s lektorem, kdy budeme cvičit vždy formou hry.  

Cena konzultace pro rodiče s dítětem je 350,- Kč/hod , cena za praktické cvičení 250,- Kč/hod 

v individuálních případech je možnost po dohodě provést konzultaci u klienta

další informace a objednání

lekce pro školy

Pro pedagogy škol a školek jsou konzultace zaměřené na prevenci zraku zdarma. Cílem je seznámit pedagogy se zásadami správného vidění,  možnostmi prevence zrakových vad u dětí, příklady cvičení pro děti i dospělé. Pro pedagogy škol a školek jsou konzultace zaměřené na prevenci zraku dětí zdarma (pouze úhrada cestovného) .

další informace a objednání