top of page

Nosím brýle nebo kontaktní čočky, co mám dělat? 

Sundejte je a rozhlédněte se!

Vyberte si klidný čas, kdy nejste svázáni povinnostmi, nejlépe víkend, kdy je dostatek světla.

Sundejte brýle a v klidu se rozhlédněte.

Bez berličky zrakové pomůcky - brýlí nebo kontaktních čoček je to váš skutečný zrak. Přijměte jej za svůj a zkuste najít i v tomto pohledu klid a začněte znovu objevovat svět. Použijte svoji zvídavost, Zvídavost je pro návrat zraku do původní kvality vidění nejdůležitější vlastností. 

Snažte se rozpoznávat tvary, barvy, hledejte hranice mezi odstíny. Některým lidem se dostaví nepříjemné pocity, stejné můžete mít po sundání sádrové dlahy. Odložte brýle na kratší čas, věnujte jej relaxaci, udělejte si palming, věnujte se  uvolněnému dechu.

Dobu bez brýlí postupně prodlužujte.  

Vyjděte si ven za slunečného dne, kdy je vše jasnější. Nechte proudit do vašich očí světlo a užívejte si toho, co právě vidíte. Nebuďte nervózní, z toho, že nevidíte detaily jako s brýlemi. Vnímejte plně váš zrak, barvy, odstíny, tvary..

Zkoušejte dělat co nejvíce činností bez brýlí. Budete sami překvapeni, jak málo činností je nutno dělat s vaší zrakovou pomůckou. Co jste dělali obtížemi, za pár týdnů uvidíte zřetelněji. Pro některé činnosti si nechte brýle při ruce, prostě se teď hned bez nich neobejdete.  

Začněte měnit návyky , můžete si nechat zhotovit slabší brýle. Jak na to?  Postup najdete v knize Šance pro oči nebo na kurz či osobní konzultaci.  Zásadní změna je vaše rozhodnutí. 

Stává se však, že pracujete usilovně a výsledky nikde. Příčinou může být i napětí, které si vytvoříte nadměrným očekáváním rychlosti změn a cvičením bez dostatku relaxace. Uvolnění ji nejdůležitější. Toho nedosáhnete hned, nejprve je třeba si uvědomit napětí, s kterým se prožívám a pak se jej vědomě pouštět.  Napětí zraku nám signalizuje vnitřní stav.

Pokud nosíte kontaktní čočky, je vše poněkud složitější. Obecně kontaktní čočky přes veškerý technologický pokrok zhoršují přenos kyslíku k očím. Je to vždy cizí předmět.  Nasazené čočky neumožňují provádět cvičení během dne. Brýle si sundáte během okamžiku ve chvilce pro cvičení, případně nasadíte pokud provádíte činnosti bez brýlí.  Čočky vás omezují při zapracování cvičení do běžného života.

Protože některé činnosti budete provádět možná pomaleji než dříve, budete potřebovat více času na relaxační cvičení a vedle toho provádět i činnosti pro vaše okolí nezvyklé, oznamte svému okolí váš úmysl zbavit se brýlí. Nebojte se, že vás okolí nepřijme. Jedná se o váš zrak a přemýšliví lidé ocení vaši snahu na sobě pracovat. Názory skeptiků neovlivníte a nemá cenu s nimi polemizovat. Podstatné jsou výsledky a ty se časem dostaví.  

bottom of page