top of page

zdravý zrak přirozeně
NATURAL VISION IMPROVEMENT
uvědomění zraku léčí

18.jpg

komplexní přirozený rozvoj zraku

obnovte zázračné a přirozené schopnosti zraku

cítíte, že brýle nejsou opravdovým uzdravením zraku?

jednoduchá praxe pro dospělé i děti 

  - oči máte pořád sebou

OČNÍ JÓGA? - pracujeme komplexně, nejen s okohybnými svaly

OČNÍ CVIČENÍ? - nejen cvičení, cílem je uvědomění a rozvoj návyků

KRÁTKOZRAKOST   DALEKOZRAKOST   ASTIGMATISMUS

PRESBYOPIE    ŠILHÁNÍ   TUPOZRAKOST  DVOJITÉ VIDĚNÍ   OČNÍ CHOROBY

bez rozdílu věku

záleží jen na vás, probuďte schopnosti sebe sama

zpomalíte, zastavíte nebo i zvrátíte rozvoj oční vady nebo choroby

ZACHOVÁNÍ VITALITY ZRAKU

léčí se příčina, ne následky neboli diagnozy

Bachova terapie

terapie seberozpoznání 

nejen při očních diagnózách,  psychoemocionální krize, emoční léčení

DSC00034.JPG

PaedDr.Luděk Krátký

nezávislý lektor Natural Vision Improvement 

Lidé se často s údivem ptají: To nemůže být tak jednoduché?  Vždyť na léčbě očních vad

i chorob pracují tisíce specialistů s obrovskými náklady, jak je to možné? Odpověď je prostá: technická medicína nemůže z podstaty tuto cestu vidět. Podstatou je přístup k nápravě, chceme-li k léčbě nemoci, ve vztahu subjekt ( lékař, léčitel) a objekt (pacient, klient) Rozdělením se z nemocné bytosti stává pasivní příjemce péče a je jedno zda lékařské či léčitelské. Nevíra, že každý má možnost na sobě pracovat, nevíra ve přirozené schopnosti vědomí.  Je zajímavé, že mnoho lidí věří v lidský intelekt, který přináší úžasné objevy na poli medicíny. V sobě však schopnosti nehledají.  Kdo má možnost si uvědomit kvalitu svého života? Kdo má možnosti uvědomit a rozpoznat pnutí, které prožívá? Pokud si uvědomíme, že nemoc odráží kvalitu přivlastněných sklonů a následných individuálních reakcí, stává se možností, nadějí ke změně. 

Je možné, že si to ještě plně neuvědomujeme, přesto však podvědomě cítíme, že řešení technické medicíny neřeší podstatu zdraví. I z vlastní zkušenosti to mohu potvrdit. Zpočátku pouze tušení, které skrze opakující se zdravotní problémy začalo posilovat až nakonec vyrašilo s plnou silou. Chci-li se uzdravit, musím začít u sebe. Spící Šípkovou Růženku za mne nikdo neprobudí. Víra a někdy i odvaha pustit na cestu ke změně, pustit se zaběhlých stereotypů a iluzí je potřebná, stejně tak se samozřejmě dostavují i pochybnosti. Začít je možné kdykoliv.

Nikdy jsem nikoho nevyléčil, každý se musí uzdravit sám. Mohu jen inspirovat, poskytnout návody jak na to na základě zkušeností vlastních i zprostředkovaných studiem, jinými lektory i samotnými klienty, kteří jsou vždy obrovským zdrojem inspirace. 

Vycházím za zásady, že k cíli může vést mnoho cest a nevylučuji i řešení, které nabízí zdravotnický průmysl, každý má možnost volby. Uzavřít se jakékoliv možnosti je omezenost. Je samozřejmou i možnost, kombinovat lékařské léčebné postupy s praxí sebe léčení. 

Mým zaměřením je studium a praxe různých terapeutických postupů, které nejčastěji vychází z poznatků pokračovatelů Wiliama Batese, např. Ray Gottlieba,  zásad přirozeného vidění Meiera Schneidera, relaxačních technik Jacoba Liebermana, Todda Beckera, pro zlepšování dětského zraku poznatků Janet Goodrich a mnoho dalších .

Záměrem je ve spolupráci s klientem ( u dětí společně s rodiči)  rozpoznat cestu, která nejvíce vyhovuje a je účinná. Cílem celostní práce je uvědomění si stavu zraku jako následku reakce na mentální a fyzické podmínky a následnou prací s vlastním zrakem dosáhnout jeho nápravy.    U dětských klientů pracuji s dětmi i rodiči dohromady. Společná radost z her a výsledků může efekty cvičení jen prohloubit.

  

Energie_rostlin_Bachovy_esence_lepsi_oci

Práci se zrakem s těmi klienty, kteří vnímají souvislosti těla a vědomí je možné velmi efektivně propojit s Bachovou terapií.  

Aplikace vhodně zvolených esencí je významným pomocníkem pro harmonizaci těla i vědomí, přinášejí snížení napětí, které je příčinou většiny zrakových vad, napomáhá snadnějšímu osvojení  nových či znovuobnovených návyků. Bachovy esence jsou vhodné jak pro dospělé tak i pro děti.  

Pro ty, kteří nemají povědomí o možnostech Bachovy terapie chci zdůraznit, že nejsou lékem na konkrétní nemoci lidského těla včetně zraku, nýbrž napomáhají obnově rovnováhy (sjednocují)  a tím i odstranění napětí, která se navenek manifestuje jako nemoc. 

Upozornění:

Při čtení těchto stránek nezapomínejte uvolněně dýchat,

pravidelně mrkejte a občas se zahleďte do dálky,

aby váš zrak nebyl strnulý.

bachovky
18.jpg

Změny zraku nejsou nevratné a nevyhnutelné.  Zrakové vady se dnes  řeší tím, že pomocí brýlí, kontaktní čoček či laserové operace se upraví optická (refrakční) vada čočky.

Je to rychlé a nevyžaduje  spolupráci pacienta či zákazníka (někdy kromě peněz). Je to však jen technické odstranění následku, které nevrací zraku jeho původní kvalitu - neodstraňuje příčinu a i následek řeší jen částečně.  Brýle redukují zrakové schopnosti  - výrazně omezují zorné pole a potlačují periferní vidění, podporují strnulost zraku a ještě k tomu se optická vada oka v naprosté většině případů nezlepšuje, ba naopak.

Zvyšuje se riziko závažných očních chorob.

Zjednodušeně řešeno: za rychlý výsledek později může náš zrakový systém zaplatit. Není to obviňování lékařů a výrobců optických pomůcek. Lidé chtějí rychlá řešení bez námahy a pracovníci v oboru se snaží vyhovět poptávce a jednoduše jejich uvažování je omezeno tím, co se naučili. Vlastně by šlo konstatovat, že jejich vidění problému je zúžené. 

Existuje však i jiná cesta. Je přirozené dodržovat zásady zubní hygieny, abychom se vyhnuli zkaženým zubům a umělému chrupu?   Je přirozené jíst střídmě a mít dostatek pohybu, abychom se vyhnuli nadváze a s ní spojeným chorobám? Je přirozené se otužovat ? Je přirozené cvičit zrak,  abychom se vyhnuli brýlím?

 

Řešení se nabízí i jinak

Vidění z pohledu fyziologie funkce zrakového orgánu a mozku je komplexní činnost s dominancí  duševní činnosti.   Změny zraku, které nastaly, lze zastavit nebo se úplně vrátit k dokonalému zraku.  Dosáhnout toho lze tím, že vracíme zraku jeho původní funkce, jejichž rozvoj lze pozorovat zejména v dětství. Pokud si uvědomíme schopnost uvolněného nazírání na realitu, pozorování detailů, možnost uvolněnosti a dynamiky, schopnost adaptace i relaxace. Požadujeme-li od zraku činnosti, ke kterým je určen, jeho vlastnosti se vrací. Výrazně tím také snížíme riziko očních onemocnění. I v případě některých konkrétních stavů - následků nemocí či úrazu, kdy došlo k nevratným změnám lze výrazně zlepšit kvalitu zraku. 

Oči jsou velmi důležitý indikátor stavu pohody nebo nepohody,  svěžesti únavy , klidu nebo nervozity. Učíme se uvolnit,  rozpoznávat  a následně redukovat stres a napětí. Praxe a výsledky tisíců lidí na celém světě to dokazují.

Náš zrak byl stvořen k vidění do dálky. Na sítnici oka se nachází ca 120 mil tyčinek, které jsou odpovědné za vidění v šeru, periferní vidění  a vnímání pohybu, vlastnosti tolik potřebné pro život člověka v přírodě.  V makule, kam dopadá obraz na sítnici je ca 6 mil. čípků, které mají na starosti jasné nejostřejší vidění a vnímání barev. ​Většinu času  však používáme tyto fotoreceptory a někdy ještě neúplně, často v nepřirozeném osvětlení. Fixováním zraku do blízka je zrak  nepřirozeně namáhán a strnulý.

Obrazovky a displeje používané bez odpočinku dlouhou dobu očím neprospívají. Ve chvílích odpočinku používáme opět stejné pomůcky - obrazovky a displeje, čteme. Naše oči jsou tak permanentně přetíženy zejména pohledem na blízko a ve stresu. Nespíme v opravdové tmě.    

Časopis Nature 3/2015 uvádí  že krátkozrakostí bude postiženo na konci tohoto desetiletí  více než 2,5 mld lidí t.j třetina planety. Největšími riziky tohoto onemocnění je, že při rozvoji krátkozrakosti dochází k prodlužování oční koule, což může v pozdějším věku způsobit velmi vážné poruchy zraku, zejména odchlípení sítnice a tím nevratnou ztrátu zraku. Zvyšují se i rizika šedého a zeleného zákalu.

Zrak je po mozku nejsložitější orgán našeho tělo. Je přímo propojen s mozkem. Prostřednictvím zraku přijímáme odhadem až 90% informací z okolního  světa. Pomocí zraku se ve světě orientujeme a naše vidění bezprostředně souvisí s dušeními pochody.

Svět okolo nás můžeme přijímat různými způsoby.

Anchor 3

Tak?

nebo tak?

nebo raději takto?

Oči jsou prakticky součástí mozku, jejich výkon a schopnosti, tak jako u mozku jsou neuvěřitelné. Jsou v neustálém pohybu. Zaostří průměrně 50x za sekundu, zpracují biliony informací každou hodinu. Zrakový orgán je schopen pracovat kontinuálně. Svěžest či únava očí výrazně ovlivňuje naše celkové pocity.  V očích se odráží radost i žal, jsou vnějším pojítkem s myslí i emocemi. 

Poznejme náš zrak, jeho neuvěřitelné přirozené schopnosti a naučme se jej správně využívat v dnešní době, která klade na náš zrak a mysl velmi vysoké nároky. Poznání zraku může být cestou k poznání sebe sama.

Anchor 4

moderní medicína řeší pacientům následky

Úskalí přístupu, kdy moderní medicína řeší dílčí problémy, kdy se snaží často nákladně léčit příznaky se ukazuje v tom, že neřeší příčiny a nepočítá se spolupráci léčené bytosti, záměrně nepoužívám termín pacient (pacient je objekt lékařského postupu a nejlépe je, když nemá vlastní názor. Ovládnout pomocí strachu z diagnózy pacienta ( kdo neslyšel v různé podobě: když nebudete brát to či to, tak......., když nebudete nosit brýle, tak....., )  je nejběžnější postup lékařů, je to hra, na kterou obě strany velmi často rády přistupuj, i pacienti, neboť se tím zbaví odpovědnosti za vlastní konání).  

Moderní technická medicína je jednou z alternativ, kterou lze samozřejmě užívat a je každého volba, pro jakou cestu se rozhodne. Neposuzuji, zda je dobrá či špatná. Je zde jako možnost, stejně tak jako i jiné cesty.  

Připustíme-li, že naše tělo, mysl, emoce jsou komplexní systém, jehož části jsou neoddělitelné a navzájem se ovlivňují v netušených souvislostech, pak můžeme vlastním přičiněním výrazně ovlivnit nebo dokonce změnit kvalitu našeho zraku a celého života

Anchor 5
Anchor 6

Vidíme opravdu to, co vidíme?

Prostřednictvím zrakového vjemu přichází do vědomí údajně až 90% informací. Jsou zpracovávány optickým systémem oka, fotoreceptory a přes zrakové nervy jsou informace přeneseny do příslušných center mozku, který vytváří v našem vědomí příslušný obraz, který považujeme za platný.

Stalo se vám však, že jste viděli něco, co ve realitě bylo jiné, nebo jste něco nezaregistrovali, přes to, že ve skutečnosti by to nemělo být k přehlédnutí?

Naše myšlenky a emoce výrazně ovlivňují zpracování optických informací, vidění je ovlivněno našimi zkušenostmi, návyky a okamžitým stavem těla a mysli.

Změňme naše návyky, kterými naše oči reagují na moderní život. Malé děti objevují svět a učí se zároveň využívat zrakový orgán a mozek.

Objevme znovu svět a vraťme zraku jeho původní schopnost vidět svět v jeho nesmírné šíři. 

Používáním počítačů, chytrých telefonů či tabletů, soustředěním se na řešení problémů naše oči ztrácí pohyb, přirozenou zvídavost, okohybné svaly leniví a čočky ztrácení svojí pružnost.   Napětí a stres je příčinou ztráty vitality a je tedy nasnadě, že i ztráty vitality zraku. Může se vám zmenšit ostrost vidění, zúží se zrakové pole, které vnímáte.

Děti v posledních letech se stávají již v časném školním věku krátkozraké ( jsou  odhady, že počet překročí v budoucnu 80%), ti, kteří viděli v mládí výborně, začínají mít problémy. 

Pokud se to stane i vám, nejspíše navštívíte očního lékaře či optometristu, který vám sdělí, že se jedná o změny, které jsou naprosto běžné a nevratné a nabídne snadné a rychlé řešení v podobě brýlí či kontaktních čoček, případně laserové operace.

Nemáte důvod neuvěřit a dostanete své brýle a prožijete nejspíše toto:

svět v těchto brýlích se vám bude zdát poněkud jiný, než jaký jste viděli dříve. Centrální vidění bude sice ostré tam, kde vám ho na zrakové tabulce testovali, možná vyjdete na ulici a vaše rovnováha bude trochu jiná, sdělíte to lékaři či optikovi a uslyšíte tuto větu:

„ Na  to si zvyknete, to chce čas.“

Uvěříte a zvyknete si. Po čase zjistíte, že bez brýlí či čoček nevidíte to, co jste viděli před tím bez potíží bez brýlí, či s původními brýlemi.

bottom of page